Link animasi pada senarai label

Artikel kali ini ialah cara bagi membuat senarai label yang bergerak kaerah kanan bila mouse kursor melintasinya.Animasi begini boleh dilihat pada kebanyakan blog dan ia menggunakan jquerry.

Langkah bagi membuatnya:

Pada dashboard klik pada template-->>edit HTML.


kemudian cari kod ini:

</head>

salin kod dibawah ini dan letakkan sebelum kod </head>
<!-- start animated label--><script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js' type='text/javascript'>
</script>
<script type='text/javascript'>
var dur = 450;
$(document).ready(function() {
$('a.linknudge, .Label ul li a').hover(function() {
$(this).animate({
paddingLeft: '20px'
}, dur);
}, function() {
$(this).animate({
paddingLeft: 0
}, dur);
});
});</script><!--End Animated Label -->
kemudian save template anda

update 9/5/2013

Post a Comment

3 Comments:

ayung said...
Teknik Buat Blog

ayung buat x jadi pun..
help~~

sibersensasi said...
Teknik Buat Blog

@ayungcuba ubah labels dari cloud ke bentuk lain..

Unknown said...
Teknik Buat Blog

Nice :)
Thanks..
visit my blog.--->
www.kamarularnizam.blogspot.com