Cara membuat scrolling bloglist pada blog

Scrolling bloglist  adalah seperti mana terdapat pada sidebar blog ini.Mempunyai butang untuk memasukkan link ,memaparkan hanya senarai blog, mengikut update dan tidak menggunakan banyak ruangan .Kebanyakan blog list yang ada adalah panjang jadi dengan menggunakan cara ini adalah lebih mudah untuk menguruskan kannya.Untuk membuatnya:

Mula mula masukkan bloglist dahulu.
Pada design pilih --page elements-add a gadget--bloglist
Bagi dashboard baru pilih Layout...Add a Gadget...bloglist

Sebelum itu backup template terlebih dahulu.

Kemudian :
masuk ke design—edit html-expand template widget
untuk dashboard baru pilih template...Edit HTML....tandakan pada expand template widget
Kemudian cari kod yg dibawah,yg bertanda dengan warna merah  adalah berbeza mengikut tajuk yg diberi pada widget.
<b:widget id='BlogList1' locked='false' title='Blog List' type='BlogList'>
<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>

<ul>
<b:loop values='data:links' var='link'>
<li><a expr:href='data:link.target'><data:link.name/></a></li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>

Kemudian tambahkan kod berwarna hijau seperti dibawah ini.

<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Blog Roll' type='LinkList'>
<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>

<div class='blog-list-container' expr:id='data:widget.instanceId + "_container"' style='overflow: auto; display: block; overflow-x: no; overflow-y: scroll; height: 300px; width: 160px;'>
<ul>
<b:loop values='data:links' var='link'>
<li><a expr:href='data:link.target'><data:link.name/></a></li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div> </div>
</b:includable>
</b:widget>

 Kemudian save template

#Lebar dan tinggi widget boleh diubah pada bahagian teks warna oren.
Kemudian save template

Topik berkaitan: Cara letak border,background dan scroll pada widget 

Update 23/12/2012