Cara letak butang navigasi atas dan kebawah

Butang keatas dan kebawah boleh digunakan untuk menavigasi ke bahagian atas dan bahagian bawah kandungan halaman, terutamanya apabila pada halaman utama terdapat banyak rencana atau apabila artikel yang mempunyai terlalu banyak komen. Butang ini mempunyai fadeIn dan kesan fadeOut, ini bermakna ia akan pudar sedikit apabila kita bergerak ke bahagian atas bawah halaman dan ia mempunyai fungsi naik ke atas atau ke bawah blog


Cara meletakkan butang kebawah dan keatas

1.Pada dashboard pilih template dan klik edit HTML

2.Cari kod  ]]></b:skin> dengan menggunakan Ctrl+F

3.Letakkan kod dibawah ini diatasnya
/* Up and Down Buttons with jQuery
----------------------------------------------- */
.button_up{
padding:7px; /* Distance between the border and the icon */
background-color:white;
border:1px solid #CCC; /* Border Color */
position:fixed;
background: whiteurl(http://4.bp.blogspot.com/-7zE5N9GdDUk/T6rH17KE6II/AAAAAAAACeQ/aEcKRyEhxsE/s16/arrow_up.png) no-repeat top left;
background-position:50% 50%;
width:20px; /* Button's width */
height:20px; /* Button's height */
bottom:280px; /* Distance from the bottom */
right:5px; /* Change right to left if you want the buttons on the left */
white-space:nowrap;
cursor: pointer;
border-radius: 3px 3px 3px 3px;
opacity:0.7;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=70);
}
.button_down{
padding:7px; /* Distance between the border and the icon */
background-color:white;
border:1px solid #CCC; /* Border Color */
position:fixed;
background: white url(http://3.bp.blogspot.com/-sukwuViZaYY/T6rH15A8niI/AAAAAAAACeM/YErd0S8lPGA/s16/arrow_down.png) no-repeat top left;
background-position:50% 50%;
width:20px; /* Button's width */
height:20px; /* Button's height */
bottom:242px; /* Distance from the bottom */
right:5px; /* Change right to left if you want the buttons on the left */
white-space:nowrap;
cursor: pointer;
border-radius: 3px 3px 3px 3px;
opacity:0.7;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=70);
}


Nota:teks berwarna hijau adalah jika anda hendak mengubah kedudukan butang.
        Untuk menukar warna latar belakang ubahkan teks white dengan  warna yang dingini

4.Seterusnya cari kod </body>

dan letakkan kod ini diatasnya

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<div class='button_up' id='button_up' style='display:none;'/>
<div class='button_down' id='button_down' style='display:none;'/>

<script>
//<![CDATA[
(function(){var special=jQuery.event.special,uid1='D'+(+new Date()),uid2='D'+(+new Date()+1);special.scrollstart={setup:function(){var timer,handler=function(evt){var _self=this,_args=arguments;if(timer){clearTimeout(timer)}else{evt.type='scrollstart';jQuery.event.handle.apply(_self,_args)}timer=setTimeout(function(){timer=null},special.scrollstop.latency)};jQuery(this).bind('scroll',handler).data(uid1,handler)},teardown:function(){jQuery(this).unbind('scroll',jQuery(this).data(uid1))}};special.scrollstop={latency:300,setup:function(){var timer,handler=function(evt){var _self=this,_args=arguments;if(timer){clearTimeout(timer)}timer=setTimeout(function(){timer=null;evt.type='scrollstop';jQuery.event.handle.apply(_self,_args)},special.scrollstop.latency)};jQuery(this).bind('scroll',handler).data(uid2,handler)},teardown:function(){jQuery(this).unbind('scroll',jQuery(this).data(uid2))}}})();

$(function() {
var $elem = $('body');
$('#button_up').fadeIn('slow');
$('#button_down').fadeIn('slow');
$(window).bind('scrollstart', function(){
$('#button_up,#button_down').stop().animate({'opacity':'0.2'});
});
$(window).bind('scrollstop', function(){
$('#button_up,#button_down').stop().animate({'opacity':'1'});
});
$('#button_down').click(
function (e) {
$('html, body').animate({scrollTop: $elem.height()}, 800);
} );
$('#button_up').click(
function (e) {
$('html, body').animate({scrollTop: '0px'}, 800);
} );});
//]]>
</script>


5.Simpan template anda
sumber:helpblogger